Svar på spørsmål om situasjonen for Joshua French

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) om arbeidet med å få Joshua French benådet eller overført til Norge for soning.

Skriftlig spørsmål nr. 653 (2016-2017).
Datert 10.02.2007

Fra representanten Steinar Reiten (KrF) til utenriksministeren:
Den siste tiden har det vært stille rundt situasjonen til den norske statsborgeren Joshua Olav Danile Hodne French som sitter fengslet i DR Kongo med en dødsdom hengende over seg.

Kan utenriksministeren kort gjøre rede for om det er framdrift i arbeidet med å få French benådet eller overført til Norge for soning?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har siden Joshua French ble arrestert i DR Kongo i 2009 arbeidet for å få ham overført til Norge. Dette arbeidet er fremdeles høyt prioritert.

I mitt svar til representant Astrid Aarhus Byrknes (KrF) datert 15.04.2016, ble det vist til at myndighetene i DR Kongo hadde benådning av Joshua French til vurdering. Siden den gang er vi informert om at en benådning ikke lenger er like sannsynlig. Utenriksdepartementet arbeider nå videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på annet grunnlag, og det har vært fremgang i saken det siste året.

Joshua French er både norsk og britisk statsborger og vi samarbeider tett med britiske myndigheter om oppfølging av saken.

Parallelt med arbeidet for å få til en overføring til Norge gjør Utenriksdepartementet det som er mulig for å støtte French, som soner under vanskelige forhold.