Svar på spørsmål om innreise til Israel

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hvordan Norge forholder seg til at LO "ikke nødvendigvis får innreise til Israel".

Skriftlig spørsmål nr. 1031 (2017-2018).
Datert 27.02.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Klassekampen omtalte 24. februar at Israels ambassade i Norge signaliserer til LO at de «ikke nødvendigvis får innreise til Israel», på grunn av deres vedtatte politikk, som ambassaden er svært kritisk til. En LO-tillitsvalgt ble også nektet innreise til Israel nylig.

Hvordan forholder ministeren seg til at Israel ønsker å nekte Norges største fagorganisasjon innreise til landet, og har hun tenkt å foreta seg noe for å hindre at Israel faktisk innfører en slik praksis?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter har stilt seg kritiske til konsekvensene som israelske innreisebestemmelser i flere tilfeller får for norske og andre lands borgere. Jeg formidlet dette tydelig til statsminister Netanyahu og andre ministre da jeg besøkte Israel i januar. Norge vil, sammen med andre berørte land, fortsette å ta disse sakene opp med israelske myndigheter.

Vi har understreket at det er svært uheldig at nordmenn som på vegne av ulike organisasjoner skal følge opp programmer eller bistandsprosjekter i Palestina, har blitt eller risikerer å bli nektet innreise til Israel. Flere likesinnede land opplever samme utfordringer for sine borgere.

Ambassaden i Tel Aviv og representasjonskontoret i Al Ram gir konsulær bistand til alle norske borgere som ønsker og har behov for det. I tillegg følger ambassaden opp enkeltsaker med israelske myndigheter og har en rekke ganger fremført kritikk av den israelske innreisepraksisen. Det gjelder også i den konkrete saken som stortingsrepresentanten viser til i sitt spørsmål.

Som alle suverene stater har Israel rett til å regulere, i samsvar med landets folkerettslige forpliktelser, hvem som slipper inn på dets territorium. Dette betyr at norske myndigheter har begrensede muligheter til å påvirke beslutninger om innreise som fattes av israelske myndigheter. Til tross for dette, tar vi altså opp saker der norske borgere nektes innreise med israelske myndigheter.

Til toppen