Symposium om humaniora

Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om humaniora. 22. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til symposium.

Arrangementet vil være todelt:

Først vil kunnskapsministeren presentere de viktigste tiltakene i meldingen til Stortinget om humaniora.

Deretter blir det et symposium der første bolk handler om hvordan humanistisk kunnskap kan bidra i arbeidet for forsoning etter konflikter og overgrep. Blant innlederne er James E. Young, direktør på Institutt for Holocaust-, folkemord- og minnestudier ved University of Massachusetts, Amherst. Andre bolk dreier seg om hvordan humanistisk kunnskap kan brukes for å forstå de menneskelige sidene ved teknologiskifter.

Tid: Onsdag 22. mars kl. 1300-1700

Sted: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus

Påmelding på e-post innen 20. mars 2017 humaniorameldingen@kd.dep.no

Symposiet vil bli strømmet på www.regjeringen.no/humaniora

Les programmet her (pdf)

Til toppen