Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Over 2,5 milliarder kroner i bistand til Syria-krisen i 2017

Norge har i 2017 fortsatt den sterke støtten til sivile rammet av Syria-krisen. - Krigen i Syria er en enorm tragedie som har ført til flere hundre tusen drepte og millioner av mennesker på flukt. Det internasjonale samfunnet må trappe opp bistanden. Selv har Norge bidratt med over 2,5 milliarder kroner i 2017. Vår innsats redder liv, hjelper sivile rammet av terrorgruppen Isils overgrep og er med på å sikre utdanning til mer enn 1,2 millioner barn i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Syria-krisen er én av vår tids største humanitære katastrofer, med over 13 millioner mennesker i nød i Syria og 5,5 millioner syrere på flukt, hovedsakelig til nabolandene. Likevel har verdenssamfunnet kun dekket halvparten av beløpet FN og humanitære organisasjoner trenger for å møte de enorme behovene.

Norge er femte største giverland til den humanitære responsen i regionen. Norge er godt på vei mot å innfri løftet om ti milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene over fire år, som annonsert på giverkonferansen i London i 2016. I tillegg kommer den generøse støtten fra det norske folk og norske samfunnsaktører som næringsliv og foreninger.

– Jeg vil rette en stor takk til organisasjonene vi samarbeider med. De gjør en imponerende innsats i møte med en av verdens verste humanitære kriser. Jeg berømmer også arbeidet som gjøres for å modernisere, forbedre og effektivisere innsatsen, blant annet ved bruk av kontantbistand til flyktninger. Vi har også økt innsatsen mot kjønnsbasert vold, sier Eriksen Søreide.

Satser spesielt på utdanning for barn og unge

Den norske bistanden går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Innsatsen prioriteres ut fra hvor behovene er størst og hvor det er mulig å få tilgang til de nødlidende. De humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet ligger til grunn.

Norge satser spesielt på utdanning til barn og ungdom. Minst 15 prosent av den norske bistanden gikk i 2017 til utdanningstiltak, både inne i Syria og i nabolandene.

- Skoler er blitt bombet, elever er blitt drept og lærere har flyktet. Det er svært viktig å bidra med bistand til utdanning, for å sikre at færrest mulig barn og unge mister skolegang og ivareta kvaliteten på utdanningen og et godt læringsutbytte for elever i en veldig vanskelig situasjon. Vi må satse på Syrias barn og ungdom. Det er de som kan sikre Syrias framtid den dagen krigen er over, sier utenriksministeren.

Norge støtter også opp om forsøkene på å få en politisk løsning på konflikten i Syria.

- Vi gir både økonomisk og politisk støtte til den krevende oppgaven til FNs spesialrepresentant til Syria. Norge bidrar blant annet med midler for å inkludere kvinner og sivilsamfunnsrepresentanter i forhandlingene. Vi mener en forhandlet, inkluderende løsning gir størst sjanse for at det blir bærekraftig fred i Syria. Konflikten må ta slutt, sier utenriksministeren.

Siden konflikten startet i 2011 har Norge bidratt med over 8,7 milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene. Det er foreløpig satt av rundt 2,25 milliarder kroner til videre bistand i 2018.

Den norske støtten til Syriakrisen i 2017 har blant annet ført til at:

  • rundt 1,2 millioner syriske flyktninger i Jordan og Libanon har mottatt støtte til mat gjennom kontantkort eller kuponger via Verdens matvareprogram (WFP).
  • mer enn 1,2 millioner barn i Syria og nabolandene fått utdanning gjennom FNs barnefond (Unicef). Nesten halvparten er jenter. Støtten har gått til blant annet oppussing av skoler, opplæring for lærere og intensivkurs for elever som har vært forhindret fra å gå på vanlig skole.
  • over 200.000 mennesker fikk helsetjenester innen reproduktiv helse og kjønnsbasert vold gjennom Verdens befolkningsfond (UNFPA). Dette bestod av både akutt behandling, rådgivning og informasjon.
  • rundt én million mennesker i Syria fikk forbedret tilgang til vann- og sanitærfasiliteter gjennom programmene til Kirkens Nødhjelp.
  • over 150.000 helsetjenester er blitt levert i Libanon gjennom mobile helseklinikker som støttes av Røde Kors. Klinikkene sørger for primærhelse, jordmortjenester, barnehelse, behandling av kjønnsbasert vold og psykososial oppfølging til både syriske flyktninger og sårbar lokalbefolkning.
  • flere tusen bondefamilier i Syria har fått økt matproduksjonen gjennom videreutvikling av blant annet husdyrhold og dyrking av hvete, poteter og grønnsaker, via programmene til Norsk Folkehjelp.
  • mennesker på flukt i Syria og flyktninger i nabolandene får informasjon og juridisk støtte knyttet til registrering av identifikasjonspapirer og eiendomsforhold gjennom Flyktninghjelpen.
Til toppen