Takstfritak for tunge kjøretøy i Bergen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet har i dag åpnet opp for at Bergen kommune kan innføre fritak for enkelte tunge kjøretøy ved midlertidige økte bompengetakster. – Jeg er glad for at vi har fått denne ordningen på plass. Næringskjøretøyene har ikke de samme mulighetene som persontransporten til å velge alternative transportmidler eller reisetider. Samtidig ser vi at en stadig større andel av kjøretøyene som benyttes i næring har en teknologi som innebærer at de bidrar til lite lokal luftforurensing sammenlignet med lette kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fritaksmuligheten vil gjelde for tunge kjøretøy med Euroklasse VI på dager med høy luftforurensing i Bergen. Fritaksordningen vil i første omgang være en refusjonsordning, ettersom det foreløpig ikke er teknisk tilrettelagt for å skille ut disse kjøretøyene i det elektroniske bompengesystemet.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har myndighet til midlertidig å innføre femdoble bompengetakster på dager det er ventet lokal luftforurensning som overskrider grenseverdiene etter forurensingsforskriften med varighet på to dager eller mer.