Talte på EU-møte om byutvikling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alle EU-land, ulike EU institusjoner, byer og frivillige organisasjoner var samlet i Amsterdam 30. mai for å vedta Pact of Amsterdam. Denne samarbeidsavtalen skisserer hvordan europeiske byer skal arbeide med EUs Urban Agenda.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var en av talerne på det uformelle ministermøtet i Amsterdam.

Samarbeid om byutvikling er viktig for å oppnå en bærekraftig utvikling og EUs 2020-mål, og for å løse mange av de presserende utfordringene som flyktning- og asylsøkerkrisen.

Deklarasjonen som ble vedtatt i Amsterdam fokuserer på:

  • bedre regulering
  • bedre finansiering
  • bedre kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutveksling

Statsråden ga i sitt innlegg uttrykk for at Norge er positiv til dette initiativet.

- Norge støtter arbeidet med EUs Urban Agenda og deklarasjonen som avklarer de viktigste elementene i denne. Oslo gir også sin støtte til dette arbeidet, sa statsråden.

Det er økende urbanisering i Norge i likhet med i en rekke europeiske land, og utviklingen i byene vil ha stor betydning for fremtidig bærekraftig utvikling.

- Mer enn 80 prosent av den norske befolkningen lever i byer og Norge har samme utfordringer som resten av Europa, sa Sanner.

Byer er møteplass for innovasjon, og laboratorier for endring. Byene møter også mange utfordringer, og er viktige når politikk skal omdannes til handling.

Som et eksempel på vellykket politikk trakk Sanner fram boligpolitikken i forhold til flyktninger i Norge. I Norge er det flere som etter noen år eier sin egen bolig, enn i mange andre europeiske land.

Sanner viste også til betydningen av det globale arbeidet og forholdet til konferansen Habitat III, som er et globalt initiativ for boligspørsmål og bærekraftig byutvikling.

- Det er nødvendig med bredt samarbeid for å løse utfordringene, og det er viktig at byene får en sentral rolle i dette arbeidet. Det kan være relevant for norske byer å delta i partnerskap, og Oslo har vist interesse for å bli med i ett eller flere av partnerskapene, sa Sanner.

Partnerskap mellom regjeringer, byer og organisasjoner vil være sentralt i utvikling og gjennomføring av agendaen. Dette er et initiativ for samarbeid og gjennomføring av politikk, og ikke et initiativ for å innføre ny EU-regulering.

Pact of Amsterdam gir et nytt rammeverk for slikt samarbeid, men er bare starten på en prosess for at byene skal bli bedre å bo i.

Sanner trakk fram at EUs Urban Agenda blant annet vil bidra til bedre luftkvalitet, gi innbyggerne bedre helse, rimeligere boliger og et bedre regelverk for næringslivet.

Jan Tore Sanner hilser på den nederlandske innenriksministeren, Ronald Plasterk, i forbindelse med det uformelle ministermøtet i Amsterdam om europeisk byutvikling