Teknologi på dagsorden i Trondheim

Regjeringen inviterer torsdag næringsliv og forskning til innspillsmøte om Havstrategien i Trondheim

- Det er ikke tilfeldig at vi setter forskning, innovasjon og teknologiutvikling på dagsorden i teknologihovedstaden Trondheim. Her er det stor tilstedeværelsen av tunge og viktige forskningsmiljøer for de blå næringene. Vi tror at maritim-, sjømat- og olje- og gassnæringene kan ha et betydelig potensial for økt verdiskaping ved å lære enda mer av hverandre, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Med seg til Trondheim har Sandberg statssekretærene Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet og Ingvild Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet.

- Forskning er viktig for å styrke konkurransekraften til norsk sokkel.  Vi har hentet opp mindre enn halvparten av våre petroleumsressurser og vil ha en oljenæring langt inn i fremtiden, sier statssekretær Ingvild Smines Tybring-Gjedde.

Regjeringen vil våren 2017 legge fram en egen havstrategi. Med over 225 000 sysselsatte, er havnæringene svært sentrale i den norske økonomien og står til sammen for rundt 70 prosent av den totale norske eksporten. OECD har anslått at havøkonomien kan dobles innen 2030.

- Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser.  Forskning bidrar til innovasjon, sier  statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen