Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Testet ut tiltak som kan bidra til å øke valgdeltakelsen

Under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 har departementet testet flere tiltak for å se om dette har påvirket valgdeltakelsen. Vi vil bruke informasjon om valgdeltakelse fra manntallet for å undersøke om tiltakene har hatt betydning for valgdeltakelsen.

Eksperimentene er gjort ved å sette inn ulike tiltak på ulike grupper velgere. Samtidig har vi hatt en kontrollgruppe. Eksperiment- og kontrollgrupper er trukket fra de 27 kommunene som har elektronisk manntall. 

Målgruppene for de ulike tiltakene har vært velgerne samlet sett, velgere med innvandrerbakgrunn og unge velgere. Følgende tiltak er blitt gjennomført i de 27 kommunene:

  1.  92 102 tilfeldig utvalgte velgere har fått et valgkort med flere begrunnelser for hvor viktig det er å delta i valget. Avsender har vært Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
  2. 19 500 tilfeldig utvalgte velgere med innvandrerbakgrunn er inndelt i tre grupper, som hver har fått brev fra fylkesmannen i sitt fylke med noe ulikt budskap. 
  3. Det er i løpet av den siste uken før valget sendt ut totalt 135 018 SMS-meldinger til et tilfeldig utvalg velgere med påminnelse om valget og med oppfordring til å delta. Avsender har vært valg.no.    

Prosjektet er meldt til personvernombudet for forskning. Dataene vil anonymiseres, og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i noen av resultatene. Hovedfunnene blir senest offentliggjort i løpet av første kvartal 2016. Departementet vil da vurdere resultatene for å se om virkemidlene som er prøvd ut skal tas i bruk i full skala.

Prosjektet gjennomføres i regi av Institutt for samfunnsforskning, der Johannes Bergh har vært prosjektleder. Dag Arne Christensen ved Uni Research Rokkasenteret og Richard Matland ved Loyola University Chicago er tilknyttet prosjektet som forskere.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 

Til toppen