Tilskuddsordninger 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2016 er nå publisert.

For å stimulere til at privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører kan bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gir Klima- og miljødepartementet tilskudd til en rekke formål hvert år.

Tilskuddsordningene gjelder for områdene naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forurensning og klima. Rundskrivet gir en oversikt over hvem som kan søke, søknadskriterier, søknadsfrister og lignende.  

Tilskotsordningar for 2016 (Rundskriv T-1/15)