Trapper opp tiltak mot terror-propaganda på Internett

Norge deltar i vellykket europeisk samarbeid for å stoppe spredning av ekstremistisk propaganda på Internett. Nå vil EU ha flere internettaktører med på samarbeidet.

"
Statssekretær for justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem, i samtale med sin sveitsiske motpart under EUs ministermøte for justis- og innenrikssaker 7. desember. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

Det tredje EU Internet Forum fant sted i Brussel 6. desember. EU Internet Forum er et samarbeid mellom de store internettselskapene, EU og europeiske land. Også Norge er med i dette, og statssekretær Thor Kleppen Sættem deltok i diskusjonene om hvordan arbeidet med å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme kan trappes opp.

Nye teknologiske løsninger

Samarbeidet har først og fremst handlet om å stoppe spredning av terror-relatert innhold på nett. Facebook, Google/Youtube og Twitter rapporterer at det i 2017 er gjort store fremskritt for å forebygge  spredning av denne typen innhold på deres plattformer. Ifølge Facebook oppdages så godt som alt terror-relatert materiale nå gjennom bruk av blant annet kunstig intelligens, og mesteparten av materialet som allerede er opplastet fjernes innen en time. Videodelingstjenesten YouTube har siden juni 2017 fjernet mer enn 150 000 videoer med terror-relatert innhold.

– Det er gjort betydelige fremskritt for å utvikle nye automatiserte løsninger for å kjenne igjen og fjerne ekstremistisk propaganda. Og det at man har klart å ansvarliggjøre internettselskapene er en nødvendig og positiv utvikling som bør overføres til andre samfunnsområder. Allikevel er ekstremistisk propaganda lett tilgjengelig og det er fremdeles en lang vei å gå. I Norge jobber vi blant annet med å øke politiets kapasitet på internett, sier Kleppen Sættem.

"
EUs migrasjonsskommissær Dimitris Avramopoulos (til venstre) var også til stede under EUs ministermøte for justis- og innenrikssaker. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

Tidligere i år startet også arbeidet med å etablere en database med kjent terror-relatert innhold. Databasen skal gjøre det lettere å oppdage og forebygge at innholdet spres til nye plattformer. Over 40 000 emnemerkede videoer og bilder er nå en del av denne databasen.

Europakommisjonen ønsker videre å invitere flere internettselskaper med på samarbeidet, og varsler også at nye lovreguleringer vil vurderes dersom samarbeidet med selskapene ikke går fort og vidtrekkende nok.

Fremmer alternativt innhold

En annen viktig del av samarbeidet i EU Internet Forum har vært å engasjere sivilsamfunnet i arbeidet med å motvirke terrororganisasjoners innflytelse på Internett. Gjennom The EU Civil Society Empowerment Programme har over 250 aktører har fått opplæring i hvordan alternativt innhold og historier kan utvikles.

– Samarbeidet med det sivile samfunn er veldig viktig for å fremme kritisk tenkning blant unge mennesker og sørge for at det finnes alternativer til innhold som fremmer vold. Når myndigheter er avsender, kan dette fort slå tilbake og gi motsatt effekt, sier Kleppen Sættem.

"
Statssekretær Thor Kleppen Sættem slo av en prat med NTBs korrespondent i Brussel, Johan Falnes. Foto: Mathias Dyb Ulstein, EU-delegasjonen

Kunnskapsdeling i Europa

Innsats mot terrorisme var også tema under EUs ministermøte for justis- og innenrikssaker 7. desember. Statssekretær Kleppen Sættem representerte Norge i møtet.

Diskusjonen mellom landene gikk blant annet på hvor arbeidet mot radikalisering kan styrkes. Norge deltar i et nettverk for å dele kunnskap og erfaringer om arbeid med å forebygge og bekjempe radikalisering; Radicalisation Awareness Network (RAN). Nettverket er for praktikere som i ulike sektorer jobber med å håndtere bekymringer rundt radikalisering. Norge er også observatør i EUs høynivågruppe mot radikalisering (HLCEG-R).

– Trusselutviklingen i Europa er bevis nok på at forebygging av radikalisering må være høyt prioritert fremover. Norge prioriterer å delta i det europeiske arbeidet mot radikalisering, blant annet i EUs nye høynivågruppe. I denne gruppa ønsker noen land å blant annet å opprette et EU-senter mot radikalisering. Dette er spennende tanker, men det er viktig å huske på at radikalisering skjer lokalt. Derfor bør i hovedsak ressurser settes inn på lokalt og nasjonalt nivå, sier Kleppen Sættem.

Til toppen