Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TV2 AS søker avtale om å drive kommersiell allmennkringkasting

Kulturdepartementet lyste 23. juni 2017 ut en avtale om kommersiell allmennkringkasting i fem år. Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt en søknad fra TV2 AS.

- Jeg er glad for at TV2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting.  Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Av utlysingen går det frem at staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år. 

Aktuelle søkere må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å komme i betraktning. Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år. Søkers planer vil være forpliktende i hele avtaleperioden og inngå i allmennkringkastingsoppdraget.

I kunngjøringen er det i tillegg stilt krav om at avtaleparten må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo. Det er videre en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær tv-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett.

Kulturdepartementet vil behandle søknaden fra TV2 AS så raskt som mulig med sikte på inngå en avtale senest i desember. Selve avtalen skal begynne å løpe senest 8 måneder etter at den er inngått.

Lenke til kunngjøringstekst

Til toppen