Tyskland lærer om norsk elbilpolitikk

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I midten av januar besøkte en delegasjon fra Tyskland Norge for å lære mer om norsk elbilpolitikk og miljøvennlig energi. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen informerte om de norske fordelene ved å kjøpe og kjøre elbil.

Delegation from Germany

Tyskland bruker omkring åtte milliarder Euro på å subsidiere diesel årlig. Delegasjonen fra Baden-Württemberg syntes derfor det var svært interessant å høre om hvordan Norge isteden subsidierer elbiler. Solvik-Olsen kunne fortelle at i desember 2017 var 27 prosent av nybilsalget salg av elbiler.

Samferdselsministeren startet møtet med å si at selv om Norge ikke selv produserer elbiler, har vi mange fordeler som bidrar til den store utbredelsen av elektriske biler. Han nevnte blant annet vannkraft og en høyteknologisk industri som sammen med et ønske om å være bærekraftig og miljøvennlig medvirker til at Norge har den høyeste tettheten av elbiler i verden i forhold til folketall.

Turister i Norge overraskes ofte av hvor mange Teslaer og andre elektriske biler de ser på veiene. Solvik-Olsen nevnte mange grunner til at nordmenn velger slik: "Enkelte kjører elbil av miljøhensyn, andre kjøper elbil av økonomiske grunner," sa samferdselsministeren og forklarte at avgiftsreglene gjør at en Tesla kan koste omtrent det samme som en Mercedes eller BMW. "Med en elbil sparer du både tid og penger", sa Solvik-Olsen. Han fortalte samtidig at den norske staten går glipp av inntekter, fordi elbiler har fritak for bompenger og har flere andre økonomiske fordeler. For 2018 er disse fordelene beregnet til ca. 5 milliarder kroner (Samferdselsdepartementets Prop. 1 S 2017-2018.)

Delegasjonen fra Tyskland hadde flere spørsmål til den norske samferdselsministeren. Solvik-Olsen oppfordret sine kolleger til å plukke ut noen konkrete mål, og å velge gulrot fremfor pisk. - Jeg har stor tro på viktigheten av den enkeltes mobilitet og respekt for at hver enkelt selv må kunne velge basert på blant annet tid og økonomi," sa Solvik-Olsen. Han påpekte at noen ganger er det både raskere, rimeligere og mer bekvemt å kjøre egen bil enn å reise med offentlig transport.

Mot slutten av møtet spurte den tyske samferdselsministeren om Solvik-Olsen kunne gi noen råd de kunne ta med seg hjem. "Jeg anbefaler å tenke langsiktig og å fokusere på innbyggernes behov. Samtidig bør man eksponere dem for ny teknologi, eksempelvis ved å ta i bruk elektriske busser," anbefalte Solvik-Olsen. Han rådet sine kolleger til å samarbeide med tysk bilindustri og å påvirke dem til å se forretningsmulighetene som ny teknologi innebærer. "Inkludér bilfabrikantene og forskere når dere utvikler strategier for fremtiden," sa Solvik-Olsen.

 

Two ministers.

På bildet ser vi Mr Winfried Hermann, Minister of Transport i Baden-Württemberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.