Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utbyggingsplanene for Johan Sverdrup godkjent

Olje- og energidepartementet godkjente torsdag planene for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet. Norges største industriprosjekt skal nå bygges ut i henhold til planene.

-          Godkjennelsen er en viktig milepæl for det største industriprosjektet i Norge. Selskapene og deres ansatte fortjener ros for det planleggingsarbeidet som er gjennomført. Jobben er nå å gjennomføre den enorme Sverdrup-utbyggingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Investeringene knyttet til feltets første byggetrinn er på 117 milliarder kroner. Prosjektet gir muligheter for mange leverandører i en næring med ledige ressurser. Utbyggingsfasen er beregnet å gi over 50.000 årsverk. Nærmere 3.500 årsverk er beregnet for driftsfasen. De samlede inntektene fra Sverdrup er anslått til 1350 milliarder kroner over 50 år. Det er mer enn de beregnede inntektene på årets statsbudsjett.

-          Utbyggingen vil ha enorm betydning for sysselsetting og aktiviteten på sokkelen, og hos mange leverandører på fastlandet framover. Den vil også sikre verdiskaping og bidra til å finansiere velferden i Norge i mange tiår framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Fra venstre: Mark Siegler, Maersk,
Øivind Reinertsen, Statoil, statsråd Tord Lien, Arne Sigve Nylund, Statoil,
Erik Sverre Jenssen, Lundin, Sonja Ytreland, Petoro, Odd Heum, Det Norske,
statssekretær Kåre Fostervold.

Bakgrunn:

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen. Utvinnbare reserver i første byggetrinn er anslått til 296 mill. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Det første byggetrinnet omfatter et feltsenter bestående av fire broforbundne plattformer og tre havbunnsrammer. Oljen fra feltet skal transporteres til Mongstad-terminalen, mens gassen fra feltet skal transporteres til Kårstø. Sverdrup-feltets kraftbehov vil bli dekket av kraft fra land fra produksjonsstart. Produksjonsstart er planlagt i desember 2019. Forventet produksjonsperiode er 50 år.

Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter plan for utbygging og drift av feltet, planer for anlegg og drift av eksportrørledninger for olje og gass, samt plan for anlegg og drift av kraft fra land. Statoil (operatør), Lundin, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk er rettighetshavere i feltet. Utbyggingsplanene ble levert inn til departementet i februar i år. Stortinget behandlet planene i juni i år og samtykket i at Olje- og energidepartementet godkjenner utbyggingsplanene for Sverdrup-feltet.

Til toppen