Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

Utbruddet av koronaviruset er så langt vurdert å ville medføre utgifter utover den budsjettmessige dekning til anskaffelse av legemidler og medisinsk utstyr samt til laboratorierefusjon av nødvendige analyser etter koronaviruset. Gjennom kgl.res. av 13. mars 2020 har Kongen i statsråd gitt fullmakt til at bevilgningene i statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

Fullmakten innebærer at Helsedirektoratet, i samarbeid med Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp, kan pådra utgifter uten budsjettmessig dekning i forbindelse med anskaffelser av legemidler og medisinsk utstyr. Fullmakten innebærer også at laboratorierefusjon av nødvendige analyser koronavirusprøver økes.