Uttalelse Venezuela

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge informerer om at det som del av en utforskningsfase har vært kontakt med representanter for sentrale politiske aktører i Venezuela, med sikte på å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet. 

Norge roser partene for deres innsats. Vi gjentar vår vilje til å fortsette å støtte arbeidet for finne en fredelig løsning for landet.