Vanlig søndagsåpent andre pinsedag (16. mai)

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet stadfester Fylkesmannens vedtak om ikke å tillate NHO Handels medlemmer innen dagligvarebransjen å holde sine butikker åpne andre pinsedag i år.

NHO Handel har søkt alle fylkesmennene om dispensasjon fra påbudet om å holde stengt andre pinsedag. Søknaden ble avslått, og saken ble klaget inn for Kulturdepartementet.

Hovedregelen i Helligdagsloven er at butikker skal holde stengt på helligdager. Butikker som har unntak fra denne hovedregelen kan holde åpent andre pinsedag. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra påbudet når det foreligger særlige grunner. Den grunnen som er angitt i søknaden fra NHO Handel er at andre pinsedag i år faller dagen før 17. mai.

Kulturdepartementet legger vekt på at en dispensasjon må gjelde likt over hele landet og for alle dagligvarebutikker, men mener loven ikke gir hjemmel for en så omfattende dispensasjon. Departementet vil imidlertid sørge for regelverksendringer som kan gi hjemmel for at alle dagligvarebutikker kan holde åpent i tilsvarende tilfeller i fremtiden.