Varsler ekstraordinære koronatiltak for sjømatnæringen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer løpende flere tiltak for sjømatnæringen.

– Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen. Vi vurderer fortløpende tiltak for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Usikre tider

Nærings- og fiskeridepartementet ser nå på en rekke tiltak for redusere konsekvensene korona-pandemien har for havbruksnæringen.

Flere av markedene er usikre som følge av koronautbruddet. Dette kan rammer eksporten av fersk fisk. 

Etterspørselen synes så langt å være tilstede. Det synes imidlertid å være logistikkutfordringer i flytrafikken til Asia og USA, og det kan oppstå forsinkelser i transport over land til markedene i Europa. 

– Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier Ingebrigtsen. 

Maksimalt tillatt biomasse (MTB) sier noe hvor mye fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Oppretter koronaforum

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker å ha tett og god dialog med næringen. Derfor har han nå bedt Fiskeridirektoratet opprette et koronaforum, hvor næringen og myndighetene samles. 

Du kan lese brevet til Fiskeridirektoratet her

– Målet er at dette forumet raskt kan ta stilling til nye tiltak og eventuelle regelendringer. Det er viktig å peke på at våre etater allerede har alle muligheter til å gi dispensasjoner. Men et tiltak kan være å gi generelle dispensasjoner. Dette vil redusere omfanget av dispensasjonssøknader, som igjen vil gi mindre saksbehandling, sier Ingebrigtsen.

På hvitfisksiden har Nærings- og fiskeridepartementet hatt møter med Fiskebåt og Norges Fiskarlag. Departementet tar initiativ til faste møter med organisasjonene fremover på hvitfisksiden for å håndtere situasjonen fortløpende.

– Vi er løsningsorienterte. Riktig tiltak til riktig tid må være målet, sier Ingebrigtsen.