Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens matvaredag

I dag markeres verdens matvaredag. Null-sult er tema for dagen. I 130 land over hele verden er det organisert markeringer av matvaredagen. Sammen med den globale seremonien i FAOs hovedkvarter i Roma, bidrar alle arrangementene til å øke bevisstheten om at mange mennesker sulter og nødvendigheten av å sørge for matsikkerhet og riktig ernæring for alle i verden.

FAO-logo World Food Day, 16. October 2018

Norges bidrag

Verdens matvaredag markeres den 16. oktober, og ble etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i 1979. Dagen markerer etableringen av FAO i 1945 og minner oss på at mange mennesker i verden sulter. Landbruks- og matdepartementet følger opp FNs bærekraftsmål nummer 2 som er å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. Over bistandsbudsjettet støtter Norge fattige i utviklingsland sine muligheter til økte inntekter og bedre ernæring gjennom verdiskaping i jordbruk, skogbruk og fiskeri. Retten til mat som en menneskerett og vektlegging av likestilling er grunnleggende for norsk bistandspolitikk.

I Norge har vi god mattrygghet og det er få tilfeller av sykdommer som følge av matsmitte. Landbruket har også god dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse. Ved å gi kunnskap og informasjon om sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse blir det enklere for folk å ta sunne matvalg. Regjeringen legger til rette for å øke norsk matproduksjon, med vekt på muligheter for å øke verdiskapingen og ta hensyn til klima og miljø.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen