Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I en ny rapport har Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utredet vern eller bruk av skog som klimatiltak i Norge.

Etatenes vurdering er at det er vanskelig å finne grunnlag for å si at vern av skog i Norge er bedre enn bærekraftig skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringer. Forutsatt bærekraftig skogbruk, og basert på de vurderingene som er gjort i rapporten, konkluderer etatene med at det ikke er grunnlag for å vektlegge vern av norsk skog som klimatiltak.

Rapporten «Vern eller bruk av skog som klimatiltak» er laget på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Skog.
Det er vanskelig å finne grunnlag for å si at vern av skog i Norge er bedre enn bærekraftig skogbruk som et tiltak for å motvirke klimaendringer. Foto: Landbruks- og matdepartementet