Videre arbeid for å redusere risikoen for smitte hos sjåfører i veitransportnæringen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

I utgangspunktet skal alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt testes ved grensen. For å sikre forsyning og beredskap har det vært gitt et unntak for grensekryssende yrkessjåfører. Unntaket videreføres etter råd fra Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen med veitransportnæringen se på andre tiltak for å redusere risikoen for smitte.

- Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa. For å opprettholde vareberedskapen har det vært gitt unntak for testing ved grensen for yrkessjåfører. Det viderefører vi etter råd fra Helsedirektoratet. Samtidig vil vi sammen med næringen se på andre tiltak for å redusere risiko for smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vurdert om det bør innføres obligatorisk testing på grensen av yrkessjåfører i veitransportnæringen. Folkehelseinstituttet mener fra et smittevernfaglig perspektiv at yrkessjåfører bør testes ved grensen eller jevnlig. Dersom testing ikke lar seg gjennomføre, foreslår instituttet at myndighetene i samarbeid med næringen bør se på hvordan man kan få til testing av sjåførene. Helsedirektoratet vurderer at krav om obligatorisk testing vil kunne påvirke forsyningssikkerheten, og anbefaler ikke obligatorisk testing nå, men at andre tiltak bør vurderes først. Smittespredning blant yrkessjåførene er også antatt å være mindre enn for andre innreisende.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil sammen med veitransportnæringen se på andre tiltak for å redusere risikoen for smitte.

- Yrkessjåførene har bidratt til å holde landet i gang under denne pandemien, og har fått varer fram til dagligvarebutikker, lagre og industrihaller i hele Norge. Samtidig er ikke pandemien over, og den krever at vi fortsatt må finne gode løsninger som bidrar til å redusere risikoen for smitte.  Derfor vil vi fortsette dialogen med veitransportnæringen for å utforme ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for smittespredning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.