Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktig anbefaling om LHBT-personers rettigheter

Europarådets ministerkomité vedtok 31. mars 2010 enstemmig en anbefaling til medlemsstatene om tiltak for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Dette er det aller første internasjonale instrumentet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter. Anbefalingen ble vedtatt etter vanskelige forhandlinger i ministerkomiteens rapportørgruppe for menneskerettigheter, ledet av Norges ambassadør Petter Wille. Ministerkomiteen vil om tre år evaluere medlemsstatenes gjennomføring av anbefalingen.

Anbefalingen inneholder tilrådninger om tiltak for å bekjempe diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) og for å sikre LHBT-personers menneskerettigheter, slik disse bl.a. er nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og fortolket av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Anbefalingen omfatter tiltak for å sikre retten til personlig sikkerhet, forsamlings- og organisasjonsfrihet, retten til respekt for privat- og familieliv, frihet fra diskriminering i skolen, arbeidslivet, helse- og boligsektoren og på sportsarenaen, samt rett til å få innvilget asyl på grunnlag av forfølgelse på grunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Til toppen