Vil ha innspill til ny generell del av læreplanverket

Kunnskapsdepartementet har i april høringskonferanser i Bergen, Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Oslo om forslaget til ny generell del for skolen.

− Ny generell del skal prege all planlegging, opplæring og utvikling i skolen, og sikre skolen brede samfunnsoppdrag. Vi inviterer til fem hørings-konferanser rundt om i landet for å ha en åpen og inkluderende prosess, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene.

Kunnskapsdepartementet foreslår at Generell del skal bytte navn til Overordnet del – verdier og prinsipper, og forslaget er nå ute på høring med frist til 12. juni.

Forslaget til ny overordnet del finner du her.

Høringskonferanser

Tid og sted

6. april              Bergen Scandic Bergen City (Håkonsgaten 2-7)   Program
19. april            Tromsø The Edge (Kaigata 6)    Program
20. april            Trondheim Scandic Hell (Sandfærhus 22 Hell)   Program
5. april              Kristiansand Radisson Blu Caledonien
                           (Vestre Strandgate 7)  Program  
26. april            Oslo Samfunnssalen (Arbeidersamfunnets Plass)                            Program

Konferansene starter med registrering kl 09:30 og avsluttes kl 15:00.

Deltakelse på konferansene er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og eventuelt andre utgifter. Det plass til 200 deltakere på hver konferanse og 300 deltakere på konferansen i Oslo. 

Påmelding
Påmelding til konferansene sendes til elisabeth.lovaas@kd.dep.no. Merk hvilken konferanse du ønsker å delta på. Det serveres lunsj på konferansene (gi beskjed om eventuelle allergier). 

Til toppen