Vil ha mer handel med Argentina

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte muligheter og utfordringer for norsk-argentinsk samarbeid da han deltok på NHOs næringslivsarrangement i Buenos Aires denne uken.

Jeg ønsker å bidra til mer handel mellom Norge og Argentina, og ett av målene med dette statsbesøket er nettopp å sette søkelyset på mulighetene som finnes i landet nå som de gjennomgår en stor reformprosess, sier Røe Isaksen, som følger kongeparet til Argentina.  

Han deltok onsdag 7. mars på NHOs arrangement sammen med en rekke store norske og argentinske selskaper. Seansen ble ledet av Arvid Moss, president i NHO og Miguel Acevedo som er president i NHOs argentinske motpart UIA. Blant de norske deltakere var konsernsjefer fra blant annet Statoil, Norwegian, Kongsberg Gruppen, Yara og Fjord Norge.

Røe Isaksen åpnet også næringslivsseminaret i etterkant av møtet. 

- Vi ser store muligheter for norsk næringsliv til å bidra i utviklingen i Argentina. Argentinerne er opptatt av modernisering. Norske bedrifter kan bidra med innovativ teknologi og smarte løsninger på flere områder som er etterspurt i det argentinske markedet, sier Røe Isaksen.

Han trekker frem energisektoren og reiselivsnæringen som to bransjer der det er særlig potensial for økt samarbeid mellom Norge og Argentina.

 

Handel med Argentina

  • Rundt 20 norske selskaper har kontorer i Argentina. Norwegian etablerte seg nylig i landet for å starte opp både innenriks- og utenriksflyvninger. I 2017 inngikk Statoil en avtale om felles leting etter hydrokarboner i Bajo del Toro-lisensen i Neuquen-bassenget i Argentina. Under statsbesøket fra 6.-8.mars deltar også en næringslivsdelegasjon på 50 norske bedrifter som skal knytte kontakter.
  • Norge eksporterte varer til Argentina til en verdi av 294 millioner kroner i 2017.
  • Norge importerte varer fra Argentina til en verdi av 226 millioner kroner i 2017.
  • Tjenesteeksport fra Norge til Argentina hadde en verdi på 715 millioner kroner i 2016.
  • Tjenesteimporten fra Argentina til Norge hadde en verdi på 271 millioner kroner i 2016.
  • EFTA (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) er nå i gang med å forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur. Mercosur er en handelsblokk bestående av Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Det legges opp til en bred og ambisiøs avtale. Foruten handel med varer og tjenester vil avtalen dekke tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling. Det er gjennomført to forhandlingsrunder, og neste er avtalt til april 2018.
Til toppen