Vil ha ungdom i jobb og aktivitet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie dro til Drammen for å lære hvordan NAV praktiserer aktivitetsplikt for unge på sosialhjelp.

– Det går gjetord om Drammen på dette feltet. Jeg er kommet for å lære. Det gjøres så mye godt arbeid her i byen at vi ikke trenger å finne opp kruttet på nytt, sa statsråden da hun møtte NAV Drammens ledelse sist torsdag.

Krav til ungdom 

Hensikten med å stille krav til ungdommen er å hjelpe dem til å komme raskest mulig over i arbeid, og dermed bli økonomisk selvhjulpen. Statsråden hadde på forhånd bedt om at store deler av besøket ble satt av til å snakke med ungdommen – både de som i dag deltar på aktivitetsplikten, og unge som har kommet seg i jobb.

– Jeg møtte fantastiske ungdommer som fortalte hvilke muligheter aktivitetsplikten i Drammen har gitt dem. Det har vært utrolig inspirerende. Det jeg har lært i dag tar jeg med meg tilbake til departementet, lover statsråden.

Arbeid for sosialhjelp 

Etter innføringen av systemgrepet «Arbeid for sosialhjelp» høsten 2013, har NAV i Drammen hatt en jevn nedgang i antall mottakere av sosialhjelp. På to år har utgiftene til sosialhjelp og kvalifiseringsprogram sunket med totalt 32 millioner kroner. 

– Det er en hyggelig bieffekt. Men det klart viktigste er at ungdommen kommer seg i jobb og aktivitet, og dermed får brukt seg selv til noe meningsfullt, understreker Hauglie, som nå vil gjøre aktivitetsplikten landsdekkende: 

– Regjeringen har fått gjennomslag i Stortinget for at aktivitetsplikt skal innføres i hele Norge. Arbeidet med å utrede de økonomiske konsekvensene for kommunene er i gang, og vi er i dialog med KS om saken.