Statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap)

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@aid.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1982
Tiltrådte: 07.03.2022

Maria Schumacher Walberg er født 14. juni 1982 og vokste opp i Oslo og Vestfold. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Walberg har vært spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling fra januar 2010 til juli 2020. I perioden fra 2014 til 2017 hadde hun permisjon, og jobbet som finanspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
1. juli 2020 ble hun leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

Maria Schumacher Walberg ble statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14. oktober 2021.