Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H)

Adresse: Akersgata 64, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@asd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Tiltrådte: 01.10.2020

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd. Henrik Asheim styrer Arbeids- og sosialdepartementet i perioden Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon (01.10.2020–13.01.2021).