Ny norsk dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 2018

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble etablert i 1959 og har sete i Strasbourg. Domstolen behandler individklager og statsklager i henhold til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen består av én dommer fra hver av de 47 statene som er part i konvensjonen. Dommerne velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene.  

Den sittende norske dommeren varslet at han ønsket å fratre sin stilling med virkning fra juli 2018.

Norske myndigheter har derfor nominert norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i oktober 2018.

Arnfinn Bårdsen valgt

Europarådets parlamentarikerforsamling valgte 9. oktober 2018 høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen som ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Pressemelding om valget

Innstilling og nominasjon av kandidater

I tråd med den oppdaterte prosedyren for nominasjon av kandidater til EMD, oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet i mars i år en innstillingskomité, som fikk i oppgave å innstille tre kandidater i alfabetisk rekkefølge. Innstillingskomiteen avga sin innstilling til departementet 24. mai 2018.

Etter å ha forelagt innstillingskomiteens liste over kandidater for Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD, har departementet besluttet å følge innstillingskomiteens innstilling.

Følgende kandidater er nominert til stillingen (i alfabetisk rekkefølge):

  • Elizabeth Baumann
  • Arnfinn Bårdsen
  • Jørgen Aall

Sammenfatning av innstillingskomiteens innstilling (PDF)

Pressemelding om nominasjonen

Offentlig søkerliste

Søkerliste per 15. mai 2018.

 Navn   Alder   Nåværende stilling   Kommune   Kjønn  

Grethe Marie Lie Selven

56

Advokat

Skaun

Kvinne

Nicolai Skjerdal

49

Advokat

Oslo

Mann

Arnfinn Bårdsen

51

Høyesterettsdommer

Oslo

Mann

Elizabeth Baumann

60

Lagdommer

Oslo

Kvinne

Mads Andenæs

60

Professor

Oslo

Mann

Eirik Bjørge

35

Senior   Lecturer in International Law

London

Mann

Jørgen Aall

59

Professor  

Bergen

Mann

Prosedyre for nominasjon

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en prosedyre for nominasjonen, og har nedsatt en innstillingskomité som skal fremme forslag til en nominasjonsliste.

Informasjon om prosedyren og komiteen fremgår av brev 9. februar 2018 fra departementet:

Innstillingskomité

Innstillingskomiteen skal vurdere dem som søker stillingen som norsk dommer ved EMD og innstille tre av disse, i alfabetisk rekkefølge, som kandidater til stillingen.

Innstillingskomiteen har følgende sammensetning: 

  • Sorenskriver Yngve Svendsen (leder)
  • Høyesterettsdommer Bård Tønder
  • Ass. regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Magnhild Pape Meringen
  • Fagdirektør Anine Kierulf
  • Professor Vibeke Blaker Strand
  • Spesialrådgiver Morten Ruud
Til toppen