Statssekretær Astrid Bergmål (Ap)

Adresse: Gullhaug torg 4a, Oslo
E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1982
Tiltrådte: 14.10.2021

Astrid Bergmål er statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Astrid Bergmål (født 1982) er statssekretær for justis- og beredskapsministeren, og har vært det siden regjeringsskiftet 14. oktober 2021. Fra 2018 til hun ble utnevnt til statssekretær ledet hun Virke Reiseliv, og før det igjen var hun politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I 2011-2012 var Bergmål politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var vararepresentant på Stortinget i perioden 2001-2005. Astrid Bergmål er utdannet jurist, med spesialisering i europarett og menneskerettigheter.