Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Adresse: Akersgata 59, Oslo
E-post: anne-karin.olli@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 15

Født: 1964

Anne Karin Olli ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i statsråd 28. november 2014.

Taler og artikler

Politiske verv 

2014- Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011- Ordfører, Måsøy kommune
2009-2013 1. vararepresentant for Finnmark Høyre på Stortinget
2008-2014 Høyres samepolitiske utvalg
2008-2012 Leder Finnmark Høyre
2007-2011  Finnmark fylkesting
2003-  Måsøy kommunestyre/Måsøy formannskap 

 
Yrkeserfaring

2011- Ordfører, Måsøy kommune 
2010-2011  Leder Forebyggende avdeling, Måsøy kommune 
1991-2010  Ledende helsesøster, Måsøy kommune 
1989-1991  Offentlig godkjent sykepleier, Porsanger helsetun 
1987-1989  Offentlig godkjent sykepleier, Kirkenes sykehus  


Utdanning

1990-1991 Høgskolen i Tromsø, helsesøsterutdanningen
1984-1987  Finnmark sykepleierhøyskole 
1980-1983 Sami joatkkaskuvla, Karasjohka/ Samisk videregående skole, Karasjok