Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: oab@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 30
Mobil: 46 82 95 63

Født: 1985
Tiltrådte: 29.10.2021

Bohmann ble utnevnt til statssekretær for statsråd Anette Trettebergstuen fra og med 29. oktober 2021.

Bohmann kommer fra vervet som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Skien, blant annet som utvalgsleder for kultur, idrett, friluft og frivillighet  - i tillegg til å være fylkespartisekretær for Vestfold og Telemark Arbeiderparti. 

Han var vara til Stortinget mellom 2009 og 2013. Bohmann er også tidligere leder for AUF i Telemark, og nestleder for Skien Arbeiderparti og Telemark Arbeiderparti.

Bohmann har utdanningsmessig bakgrunn innen offentlig administrasjon og ledelse, samt journalistikk. Han har bakgrunn fra det frivillige kulturlivet innen kor, korps og teater.