Statssekretær Oluf Ulseth (H)

Oluf Ulseth

E-post: oluf.ulseth@smk.dep.no
Telefon: 22 24 40 08
Mobil: 976 20 302

Født: 1966
Tiltrådte: 22.01.2019

Oluf Ulseth er statssekretær på Statsministerens kontor.

Arbeidserfaring

2011-2018 Administrerende direktør, Energi Norge
2006-2010 Europadirektør, Statkraft AS
2004-2005 Statssekretær, Olje- og energidepartementet
2001-2004 Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet
2000-2001 Direktør strategi og planlegging, Storebrand ASA
1999-2000 Head of Major Accounts, If skadeforsikring
1997-1999 Direktør, Storkunde Skade, Storebrand ASA
1995-1996 Rådgiver til konsernsjefen, Storebrand ASA
1992-1995 Politisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe
1991-1992 Prosjektkoordinator "Et konkurransedyktig Norge", SNF

Styreerfaring

2017-2019 Styrets nestleder, SINTEF Energi AS
2011-2018 Styremedlem, Eurelectric (Brussel)
2012-2018 Leder, Eurelectrics komite for kraftproduksjon og energipolitikk
2014-2017 Styrets nestleder, Oslo Pensjonsforsikring AS
2010-2014 Styreleder, Oslo Forsikring AS
2013-2018 Leder, Statnetts markeds- og driftsforum
2007-2010 Styremedlem, Agder Energi AS
2007-2009 Styremedlem, Aker Exploration ASA
2000-2001 Styreleder, Oslo Re AS
2000-2001 Styremedlem, Storebrand Bank ASA
2000-2001 Styremedlem, Storebrand Kapitalforvaltning ASA
1997-2001 Varamedlem, Høyre, Oslo bystyre
1996-1998 Styremedlem, Storebrand Sverige AB

Utdannelse

1987-1991 Siviløkonom NHH
1985-1986 Befalsskolen for Kystartilleriet