Sommerskole med Europa...

RAMMER

Sommerskole med Europa i fokus

"Brave new Europe" er navnet på en sommerskolen som studentene ved universitetet i Ljubljana arrangerer. I 2003 var utvidelsen av EU og konsekvensene for Sentral- og Øst--Europa hovedtema.

Hensikten med sommerskolen var å sette fokus på utviklingen i Europa, europeisk politikk og samfunnsliv. Både studenter og publikum som var interessert i temaene kunne delta på forelesningene som i stor grad hadde EU og EU-utvidelsen som et gjennomgående tema.

Drives av studentene
"Brave new Europe" planlegges og ledes av studenter ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved
Universitetet i Ljubljana, og har et tett samarbeid med flere statlige og ikke- statlige nasjonale og internasjonale organisasjoner. Handlingsplanen støttet arrangementet i 2003 med 53.000 kroner.

Hovedmålet med konferanse, forelesninger og workshop i 2003 var å adressere de håp, muligheter og utfordringer som ungdommer i Sentral- og Øst-Europa står overfor. Både ved å lage en nøytral møtepass for å skape løsninger, og for å vise det engasjementet som finnes.

Nettverksbygging
I tillegg ble det fokusert på nettverksbygging. Både for å bryte ned vestlige oppfatninger om det tidligere Øst-Europa, men også for å knytte nye relasjoner og nettverk innen næringsliv, politikk og forskning og utdanning.

Sommerskolen hadde også som mål å øke kunnskapen om Slovenia i Europa. Undersøkelser viser at landet er det som er minst kjent i utlandet blant søkerlandene til EU.

Her kan du lese mer om "Brave new Europe", og hva som er tema for sommerskolen i 2004.