Handlingsplanen: Prosjekter gjennomført på Malta

Prosjekter gjennomført på Malta

2002

Prosjekt

Mottaker

Satsningsområde

Emisson control

ENEMALTA Corporation electicity division

Miljøverntiltak

2003

Cooperation on Sea-farming

Royal Norwegian Embassy in Rome

Fiskeri

En vesentlig del av midlene fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU er gitt til regionale prosjekter. Disse prosjektene kommer derfor i tillegg til dem som vises på denne listen.