Forsiden

Rapport om økonomiske mislighetssaker 1. kvartal 2020

I første kvartal 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 19 nye varsler, i hovedsak knyttet til mistanke om økonomiske misligheter. I samme periode ble 20 saker avsluttet. Tallene omfatter også saker under Norads og Norecs ansvarsområde.

Nedenstående oversikt viser de ti sakene hvor det var grunnlag for reaksjon og som ble avsluttet i første kvartal 2020. Totalt for de ti sakene er det tilbakebetalt 3.780.685 kroner til Utenriksdepartementet og Norad. 86.158 kroner er tilbakebetalt til prosjektene.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for økonomiske misligheter og ajourføres hvert kvartal.

For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

Oversikt 1. kvartal 2020

Saksnr./
ansvar

Land/
region

Forvalter

Kort beskrivelse
av saken

422
UD

Pakistan

Baacha Khan Trust for Educational Foundation (BKTEF)

Underslag. NOK 1.090.078 er tilbakebetalt til UD.

1064
Norad

Myanmar

Digni/
Stefanusalliansen

Svært mangelfull økonomistyring og internkontroll hos lokal partner. NOK 1.521.865 er tilbakebetalt til Norad.

 

1099
UD

 

Colombia

Norges Røde Kors

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 51.000 er tilbakebetalt til prosjekt.

 

1106
Norad

Kambodsja

Digni/Normisjon

Underslag hos lokal partner. NOK 1785 er tilbakebetalt til Norad.

 

1107
Norad

Liberia

Digni/
Misjonsalliansen

Underslag hos lokal partner. NOK 34.330 er tilbakebetalt til prosjektet.

 

1116
Norad

 

Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp

Underslag hos lokal partner. NOK 70.914 er tilbakebetalt til Norad.

1150
Norad

 

Uganda

Masimanyane, Sør-Afrika

 

Bestikkelser hos lokal partner. NOK 13.860 er tilbakebetalt til Norad.

 

1155
UD

 

Libanon

Redd Barna

Udokumenterte kostnader hos lokal partner. NOK 984.422 er tilbakebetalt til UD.

 

1157
UD

Nepal

Sankalpa Alliance to Amplify Voices of Women

Svært mangelfull økonomistyring og internkontroll hos lokal partner. NOK 111.621 er tilbakebetalt til UD.

1181
Norad

 

Sudan

Norges Røde Kors

Tyveri av datautstyr og kontanter. NOK 828 er tilbakebetalt til prosjektet.