Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenetsen og antibiotikaresistens (2008-2012) I-1136 B

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenetsen og antibiotikaresistens (2008-2012) I-1136 B