Forsiden

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Formålet med retningslinjen er å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede. Det er også et mål å holde andelen av smalspektrede antibiotika høyest mulig. Dette vil bidra til å opprettholde den relativt gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens.

Retningslinjen tar sikte på å være et hjelpemiddel for riktig diagnostikk og behandling av de viktigste infeksjonssykdommene i primærhelsetjenesten.

Les retningslinjene på Helsedirektoratets nettsider