Nordområdene. Visjon og virkemidler - en kortversjon

I Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), er det en helhetlig gjennomgang av norsk nordområdepolitikk, med vekt på hvordan regjeringen ener Norge bør møte utfordringer og muligheter i nord i et generasjonsperspektiv. Denne brosjyren gir et overblikk over meldingen.

I Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), er det en helhetlig gjennomgang av norsk nordområdepolitikk, med vekt på hvordan regjeringen mener Norge bør møte utfordringer og muligheter i nord i et generasjonsperspektiv. Denne brosjyren gir et overblikk over meldingen.

Nordområdene - visjon og virkemidler - en kortversjon (pdf)