Hva betyr EØS-avtalen for deg?

Her kan du se korte videoinnslag om hvordan EØS-avtalen påvirker hverdagen til den enkelte. Ønsker du å vite mer, se lenken «Rettigheter og muligheter som EØS-borger».

Tilgang til forskningsmidler

EØS-avtalen gir Norge tilgang på forskningsmidler fra EUs rammeprogram. Rammeprogrammet gjør det mulig for Norge å jobbe sammen med utenlandske partnere.

Hva er EØS?

EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Denne videoen forteller mer om hva EØS-avtalen betyr for Norge.

Hvorfor er EØS så viktig?

EØS-avtalen handler om din hverdag; felles lover og regler, fri bevegelse, utdanning, helsehjelp og velferd. Denne filmen forteller mer om hvorfor EØS-avtalen er så viktig.

Her kan du se flere videoer

Ny horisont med støtte fra EU

Norske bedrifter som skal satse på et nytt marked utenfor Skandinavia kan få støtte og oppbacking fra EUs Horisont 2020. Da kan prosessen med å få innpass på dette markedet gå mye lettere.

Selvkjørende transportteknologi

Framtidas transportmidler vil i større grad bli autonome. En selvkjørende bil må fungere like bra i utlandet som i Norge. Forholdene må legges til rette på tvers av landegrensene.

Norge deltar i Kreativt Europa

Norge deltar i mange europeiske samarbeidsprogram. Et av dem er kulturprogrammet Kreativt Europa der Norge har fått nesten 17 millioner euro til samarbeid med andre europeiske land.

Tryggere med ny personvernlov

EØS-avtalen har gitt Norge en ny personvernlov. Det betyr nye regler for innsamling og sletting av opplysninger om deg og meg. Kravene er nå de samme i hele Europa. Dette er også en fordel for næringslivet.

En arbeidsinnvandrer fra Nederland på jobb

En nederlender flyttet til Oslo fordi kona fikk jobb på universitetet. Med EØS-avtalen kunne han jobbe i Norge - som nordmenn kan jobbe i Nederland eller andre europeiske land.

Spørsmål? Her kan du finne svar om rettigheter og muligheter i EØS.

Rettigheter og muligheter som EØS-borger

Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.