Følg byggingen av de norske flyene

Byggingen av første fly startet i august 2013 og ble fullført høsten 2015.

Byggingen av de første norske flyene er nå i gang på fabrikken i Texas. Her finner du mer informasjon om byggingen, status, og planen videre.

Anskaffelsesplan

Norske F-35 settes sammen ved Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas. Mange av de ulike seksjonene og delene produseres her, og i tillegg leveres også et stort antall deler fra andre bedrifter i en rekke land, deriblant i Norge. Ved dette anlegget jobber det rundt 15,000 mennesker med bygging og testing av F-35. Selve produksjonslokalet (merket med en blå stripe langs taket i bildet under) er 1,6 km langt, og det er i dette bygget at de første norske flyene etter hvert begynner å ta form.

Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas
Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas Foto: Lockheed Martin

I fabrikken settes deler produsert lokalt sammen med deler og seksjoner levert fra underleverandører. Prosessen bygger mye på automatiske systemer for å sikre høy presisjon, og kvaliteten overvåkes av både interne systemer og amerikanske kontrollører. Videoen under, laget av Lockheed Martin selv, gir et innblikk i hvordan prosessen fungerer.

Produksjonen av de norske flyene - frem til nå

August 2013
Byggingen av det første norske flyet med designasjon AM-1 startet i august 2013. De norske flyene tar litt lengre tid enn de som produseres for andre nasjoner da noen deler må spesiallages. Dette inkluderer tverrspantene som skal sitte rundt motoren helt bak, som er forsterket for å tåle påkjenningen fra bremseskjermen som norske fly skal utstyres med.

Første norske del i produksjon 2013
Første norske del i produksjon i august 2013 Foto: Precision Engineering Inc.

Mai 2014
Etter at dette arbeidet startet hos flere underleverandører startet Lockheed Martin i begynnelsen av 2014 produksjonen av vingeseksjonen i Fort Worth.

Første ving norsk F-35
Venstre ving for første norske F-35, AM-1, i mai 2014 Foto: Lockheed Martin

Oktober 2014
Samtidig har produksjonen av de andre seksjonene for de norske flyene fortsatt hos Lockheed Martins underleverandører. I oktober 2014 ble deler av de vertikale halefinnene for det første norske flyet, AM-1, levert fra Kongsberg.

Første norske del til et norsk F-35
I oktober 2014 leverte Kongsberg første såkalte "vertical leading edge" til det første norske flyet. Disse utgjør forkanten av de vertikale halerorene på flyet. Foto: Forsvarsdepartementet

Desember 2014
I desember 2014 leverte Northrop Grumman, en av Lockheed Martins viktigste underleverandører til F-35 senterseksjonen til første norske F-35. Denne ble deretter transportert til Fort Worth for å settes sammen med de øvrige seksjonene.

Senterseksjon til første norske F-35
Første senterseksjon for første norske F-35 ble levert fra Northrop Grummans fabrikk i California i desember 2014 Foto: Northrop Grumman

Januar 2015
Montering av skroget er i gang - les nettsaken vår her!

Montering av første norske F-35
Her løftes vingeseksjonen til første norske F-35 på plass. Selve skroget i denne seksjonen ble laget i Marietta, Georgia, og deretter skipet til Texas hvor vingene ble montert. Til høyre for denne er akterseksjonen som er produsert av BAE Systems i Storbritannia. Til venstre i bildet er senterseksjonen, som i desember ble levert fra Northrop Grumman i California. Foto: John E. Wilson, Lockheed Martin

 April 2015
AM-1 løftes ut av monteringsdokken, og står for første gang på egne hjul. Les nettsaken vår her!

Første norske F-35 løftes ut av monteringsdokken 9. april 2015
Her løftes det første norske flyet ut av monteringsdokken 9. april 2015. Her har de ulike skrogseksjonene blitt satt sammen siden monteringen startet i januar. Foto: Lockheed Martin
AM-1 på produksjonsgulvet
Her står første norske F-35 på produksjonsgulvet i Fort Worth. Nå vil flyet gradvis flyttes fremover fra stasjon til stasjon hvor ulike komponenter og deler vil monteres. Foto: Lockheed Martin

Mai 2015

AM-1 har nå fått montert halefinnene, inkludert de norsk-produserte halerorene. Flyet har nå også fått et banner med det norske flagget som vil følge det videre gjennom produksjonen. (Foto: Lockheed Martin)

AM-1 med banner
Foto: Lockheed Martin

August 2015

AM-1 er ferdig innvendig, og flyttes fra fabrikkhallen til en malehall hvor de skal legge på det utvendige belegget som skal bidra til lavsignaturen for flyet. Etter det skal flyet også få norske merker for å gjøre det klart til utrullingsseremonien 22. september.

AM-1 flyttes fra fabrikkhallen.
AM-1 flyttes fra fabrikkhallen. Foto: Randy Crites, Lockheed Martin
Første norske F-35 i malehall
Første norske F-35 i malehallen, klart til å få den såkalte "stealth coatingen". Foto: Randy Crites, Lockheed Martin

September 2015

Første fly er ferdig og avdukes høytidelig i en seremoni i Fort Worth. Les nettsaken om avdukingen her, og se hele seremonien her (ekstern lenke - YouTube)

F-35
F-35 Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Oktober 2015

Første testflyging av AM-1 (5087) og AM-2 (5088) fra fabrikken.