Viktige tilbakemeldinger i testrapport

Et internt organ i det amerikanske forsvarsdepartementet (DOT&E) legger i disse dager frem en rapport som inneholder en kritisk gjennomgang av fremgangen i F-35-testprogrammet i 2013. Denne rapporten kommer ut årlig og er et viktig bidrag i arbeidet med å sørge for at utviklingen av F-35 lykkes.

Her flyr F-35 nummer 100 for første gang i desember 2013. Programmet nådde i løpet av året en rekke nye milepæler på vei mot målet om operativ status i 2015. (Foto: Lockheed Martin)

(31.01.14: Les vår nye nettsak med flere detaljer om DOT&E-rapporten her.)

Et internt organ i det amerikanske forsvarsdepartementet (DOT&E) legger i disse dager frem en rapport som inneholder en kritisk gjennomgang av fremgangen i F-35-testprogrammet i 2013. Denne rapporten kommer ut årlig og er et viktig bidrag i arbeidet med å sørge for at utviklingen av F-35 lykkes.

- Det er bare sunt at et så stort program som F-35 holdes ekstra i ørene av de ulike amerikanske test- og evalueringsmyndighetene. Informasjonen rapporten bygger på er vi allerede kjent med gjennom F-35-partnerskapet, men vi skal likevel lese den nøye og ta vurderingene med oss videre, sier Anders Melheim, programdirektør i det norske Kampflyprogrammet.

Rapporten legges frem for den amerikanske kongressen fredag 24. januar, og vil deretter sannsynligvis bli offentlig mandag 27. januar. Melheim mener det er viktig å forstå hvilken rolle den myndigheten som publiserer rapporten har i det amerikanske systemet når man leser de vurderingene den gjør av programmet.

- På mange måter skal de være en djevelens advokat. De skal se på alle de samme dataene vi har, og så skal de gi sitt bilde av usikkerhetsmomentene i programmet. Rapporten har ikke avdekket noen ny informasjon om programmet, og flere av anbefalingene den kommer med allerede er i ferd med å følges opp, og i noen tilfeller allerede fullført, sier Melheim.

F-35 har i 2013 gjort nye viktige fremskritt i utviklingen, og har blant annet demonstrert evne til å bruke flere av de viktigste våpnene som flyet skal bære. I tillegg har produsenten ferdigstilt over 100 F-35, og flyene har nå samlet tilbakelagt over 12 000 flytimer i test og trening. Melheim understreker likevel at man ikke er i mål enda.

- Vi er fortsatt bare halvveis i testprogrammet, og selv om de store tekniske utfordringene nå ligger bak oss så gjenstår det fortsatt mye arbeid, spesielt rundt programvaren, som er noe rapporten særlig peker på. Påliteligheten er heller ikke der den skal være, og det må vi fortsatt ha fokus på, sier Melheim.

Rapporten peker også på en rekke mulige konsekvenser om de ulike utfordringene ikke blir tatt tak i, inkludert forsinkelser i programvareutviklingen. Dette er konsekvenser man allerede har gjort mye for å unngå, i følge Melheim.

- På dette området har det flernasjonale programmet og General Bogdan tatt tak i de utfordringene som rapporten peker på, og har satt i verk en rekke tiltak for å bedre fremgangen i programvareutviklingen. Det er fortsatt en risiko her slik det alltid vil være i slike programmer, og det anerkjenner vi. Vi mener likevel at denne er akseptabel. I alle tilfeller har vi en buffer på fire år mellom når USA planlegger å begynne å bruke disse flyene operativt og når vi selv ønsker å gjøre det, så vi er fortsatt trygge på at vi får den operative evnen vi trenger, når vi trenger det, avslutter Melheim.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fly til treningsformål.