Prosjektledersamling 1. og 2. november 2017

Velkommen til prosjektledersamling for Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Logo for lokaldemokratiprosjektet

På prosjektledersamlingen vil erfaringsutveksling mellom kommunene stå helt sentralt. I tillegg vil forskerne som skal ha ansvar for underveisevalueringen presentere kunnskap og erfaringer med ulike demokratitiltak.

Samlingen inkluderer felles middag 1. november og heldagsseminar 2. november.

Dato: 1. og 2. november 2017
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Påmeldingsfrist: 13. oktober
Påmeldingsskjema: Lenke til påmeldingsskjema

Program for 1. november (kl 19:30):
19:30 Felles middag i hotellrestauranten
   
 Program for 2. november (09:00-16:00):
09:00 Velkommen.
Informasjon om prosjektet Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing, og agenda for prosjektledersamlingen v/Anne-Karin Ødegård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
09:20 Erfaringsutveksling.
Alle får mulighet til kort (tre - fem minutter) å presentere planer og/eller arbeidet med lokaldemokratiet i sine nye kommuner. Nye Drammen kommune har på forhånd blitt spurt om å presentere sine planer. 
10:20 Pause
10:30 Erfaringsutveksling.
Alle får mulighet til kort (tre - fem minutter) å presentere planer og/eller arbeidet med lokaldemokratiet i sine nye kommuner. Nye Molde kommune har på forhånd blitt spurt om å presentere sine planer. 
11:30 Lunsj
12:30 Tiltak for å styrke lokaldemokratiet i nye, sammenslåtte kommuner: Underveisevaluering av forslag v/Jan Erling Klausen og Lars Monkerud, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus
13:15 Tips om "digitale ressurser" (lokaldemokrativeilederen, e-demokratiprosjektet, m.m.) v/ Dag Vestrheim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
13:30 Pause med frukt og forfriskninger 
13:45 Gruppearbeid – erfaringsutveksling 
14:45 Informasjon om tilskudd, hjemmesiden til prosjektet og prosjektet videre v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet
16:00 Vel hjem!

Klikk her for påmelding til prosjektlederkonferansen

Om prosjektet:
Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner - et prosjekt for å styrke lokaldemokratiet

Når kommuner skal slå seg sammen aktualiserer det noen viktige muligheter og utfordringer knyttet til lokaldemokrati, folkevalgt styring, deltagelse og medvirkning.

Gjennom dette prosjektet ønsker departementet å legge til rette for lokalt arbeid med fornying og utvikling av lokaldemokratiet. Ved å arrangere samlinger der en viser frem gode eksempler på lokaldemokratitiltak og politisk organisering og arbeidsmåter, vil departementet bidra til formidling av kunnskap, erfaringsspredning, læring og utvikling om demokratiet i kommuner som skal slå seg sammen.