Prosjektledersamling 1. og 2. november 2017

Program for prosjektledersamling: Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Logo for lokaldemokratiprosjektet

På prosjektledersamlingen var erfaringsutveksling mellom kommunene et hovedtema. I tillegg presenterte forskerne som skal ha ansvar for underveisevalueringen sin kunnskap og erfaringer med ulike demokratitiltak.

Samlingen inkluderte felles middag 1. november og heldagsseminar 2. november.

Program for 1. november (kl 19:30):
19:30 Felles middag i hotellrestauranten
   
 Program for 2. november (09:00-16:00):
09:00 Velkommen.
Informasjon om prosjektet Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing (PDF), og agenda for prosjektledersamlingen v/Anne-Karin Ødegård, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
09:20 Erfaringsutveksling.
Alle får mulighet til kort (tre - fem minutter) å presentere planer og/eller arbeidet med lokaldemokratiet i sine nye kommuner. Nye Drammen kommune har på forhånd blitt spurt om å presentere sine planer (PDF). 
10:20 Pause
10:30 Erfaringsutveksling.
Alle får mulighet til kort (tre - fem minutter) å presentere planer og/eller arbeidet med lokaldemokratiet i sine nye kommuner. Nye Molde kommune har på forhånd blitt spurt om å presentere sine planer (PDF). 
11:30 Lunsj
12:30 Tiltak for å styrke lokaldemokratiet i nye, sammenslåtte kommuner (PDF): Underveisevaluering av forslag v/Jan Erling Klausen og Lars Monkerud, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus
13:15 Tips om "digitale ressurser" (lokaldemokrativeilederen, e-demokratiprosjektet, m.m.) (PDF) v/ Dag Vestrheim, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
13:30 Pause med frukt og forfriskninger 
13:45 Gruppearbeid – erfaringsutveksling 
14:45 Informasjon om tilskudd, hjemmesiden til prosjektet og prosjektet videre (PDF) v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet
16:00 Vel hjem!

 

Om prosjektet:
Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner - et prosjekt for å styrke lokaldemokratiet

Når kommuner skal slå seg sammen aktualiserer det noen viktige muligheter og utfordringer knyttet til lokaldemokrati, folkevalgt styring, deltagelse og medvirkning.

Gjennom dette prosjektet ønsker departementet å legge til rette for lokalt arbeid med fornying og utvikling av lokaldemokratiet. Ved å arrangere samlinger der en viser frem gode eksempler på lokaldemokratitiltak og politisk organisering og arbeidsmåter, vil departementet bidra til formidling av kunnskap, erfaringsspredning, læring og utvikling om demokratiet i kommuner som skal slå seg sammen.