Regionalt nordområdeforum

I september ble Regionalt nordområdeforum lansert. Forumet skal se nasjonal og regional innsats i nordområdepolitikken bedre i sammenheng for å skape større effekt av denne politikken.

Utenriksdepartementet (UD) har ansvaret for den overordnede koordineringen av nordområdepolitikken i regjeringen. For å forsterke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt en tydeligere rolle i å bedre samordningen mellom nordområdesatsingen og annen nasjonal og regional innsats i Nord-Norge, i tråd med KMDs regionale samordningsrolle.

Samarbeidet med regionalt nivå og Sametinget vil i hovedsak foregå i det nyopprettede regionale nordområdeforumet. Forumet vil være hovedarenaen for dialog om bedre samordning mellom nasjonal nordområdepolitikk og annen nasjonal og regional innsats i Nord-Norge. Fylkeskommunene og Sametinget vil også bli involvert i arbeidet med nordområdestrategien.

Forumet ledes av statssekretær Marit Berger Røsland i UD og statssekretær Grete Ellingsen KMD. Faste medlemmer i forumet er fylkesrådsleder/ordfører i Nordland, Troms og Finnmark og presidenten i Sametinget. Andre departementer og aktører på nasjonalt og regionalt nivå deltar avhengig av tema.

På det første møtet 27. september ved Saltstraumen kom det innspill fra regionalt nivå og Sametinget om hvilke problemstillinger de anser som mest relevante å belyse i ny nordområdestrategi.

Til toppen