Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlysning av nordområdemidler - Arktis 2030

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2018.

Søkere må søke i Utenriksdepartementets elektroniske portal.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Tilgang til naturressurser, nye handelsveier, omfattende klimaendringer og økende menneskelig aktivitet har gitt både nye muligheter og utfordringer og forsterket nordområdenes betydning internasjonalt. Regjeringen har følgende fem prioriterte innsatsområder i sin Nordområdestrategi - «mellom geopolitikk og samfunnsutvikling»:

  1. Internasjonalt samarbeid
  2. Næringsutvikling
  3. Kunnskap
  4. Infrastruktur
  5. Miljøvern, sikkerhet og beredskap

Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel. Tilskuddsordningen Arktis 2030 skal bidra til å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk. Innenfor de fem prioriterte innsatsområdene vil det for 2018 prioriteres prosjekter relatert til hav. Frist 15. februar 2018.

Gå til utlysningsteksten

Til toppen