Forsiden

Kart - delelinjeavtalen

Omforent kartskisse med avgrensningslinjen etter Overenskomsten av 15. september 2010:

Kart med avgrensningslinjen

Kart med avgrensningslinjen (stort)

Kart med avgrensningslinjen (pdf) 

 

Kart med sektorlinje, midtlinje og det omstridte området:  

Kart med sektorlinje, midtlinje og det omstridte området

Stor versjon av kartet