Støtter arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar

Norge har støttet arbeidet for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar over mange år. Støtten har hovedsakelig gått gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar og Norge.

Norge har spilt en viktig rolle fra det internasjonale samfunnets side i å støtte opp under reformprosessen som startet i 2011. En helt sentral del av den norske støtten er overfor fredsprosessen, som igjen er en viktig del av den overordnede reformprosessen.

Den norske støtten til fredsprosessen går i all hovedsak gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, som igjen arbeider overfor de sentrale aktørene, med en målsetting om å støtte opp under partenes fredsbestrebelser. Det vil fra norsk side også gis støtte via de sentrale finansieringsmekanismer som er i ferd med å etableres rundt prosessen, herunder Joint Peace Fund (JPF) sammen med andre givere. Dette bidrar til å støtte opp under den myndighetsledede prosessen.

I tillegg vil arbeidet i fellesmekanismene som partene i fredsprosessen etablerer, herunder Joint Monitoring Committee (JMC), støttes. Det vil også gis støtte til de væpnede gruppenes deltakelse i fredsprosessen, herunder kapasitetsbyggende prosjekter. Utover dette støttes konkrete humanitære og utviklingsprosjekter i konfliktområder, med en målsetting om også å bidra til å bygge tillit og tiltro til prosessen.

Norge fortsetter med en mangfoldig støtte til fredsprosessen, gjennom også å dele norske erfaringer fra fredsprosesser og å drive kapasitetsbygging overfor partene i fredsprosessen gjennom ulike kanaler. Den norske støtten trekker aktivt med sivilsamfunn og lokalsamfunn i alle prosjekter og innsatser til støtte for fredsprosessen.

Til toppen