Freds- og forsoningsarbeid i Myanmar

Situasjonen i Myanmar er kritisk etter militærkuppet 1. februar 2021. Voldsnivået øker med betydelige humanitære lidelser, og landets økonomi er på vei mot kollaps. Menneskerettighetssituasjonen er alvorlig, inkludert for rohingyaene.

Aung San Suu Kyi (ASSK) og president Win Myint sitter i husarrest, og mange demokratiforkjempere er arrestert og drept. Den politiske opposisjonen ledet an av National Unity Government (NUG) – skyggeregjeringen – jobber strategisk med å bygge opp en intern felles front mot militærregimet. Motstandsviljen i befolkningen er stor. Som motsvar på militærregimets brutalitet har også hundretalls motstandsgrupper blitt etablert som gjennomfører væpnende aksjoner. I tillegg fortsetter den over 50 år lange konflikten mellom militæret og flere av de etniske væpnende gruppene. Kampene er de verste på flere tiår.

Det er en fastlåst politisk situasjon, militærregimet viser ikke tegn til å vike og general Min Aung Hlaing viser ingen vilje til å løse konflikten med dialog. Det er økende humanitære behov og svært krevende å få humanitær hjelp inn i landet.  

I det nye komplekse konfliktbildet jobber Norge strategisk for å sikre et stabilt og demokratisk Myanmar i fremtiden. Vi har tett dialog og samarbeid med våre partnere i felt og internasjonalt for å støtte opp om relevante prosesser som kan føre partene sammen rundt et forhandlingsbord. Norges fred og forsoningspolitikk «hvor vi snakker med alle parter» videreføres. Norge er pådriver for å holde Myanmar på agendaen i Sikkerhetsrådet, og vi gir vår fulle støtte til Aseans mandat og FNs initiativ til å sikre politisk dialog og humanitær aksess til landet.