Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

Nasjonal forsoning er en av hovedprioriteringene for den nasjonale regjeringen i Somalia. Med norsk støtte vedtok regjeringen i 2019 et nasjonalt rammeverk for forsoning. Norge er en aktiv støttespiller til gjennomføringen av forsoningsrammeverket på grasrotnivå i hele landet, med vekt på å inkludere kvinner og marginaliserte grupper.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fortsatt en utfordring. Al-Shabaab er presset som følge av militæroffensiven fra Amisom (Den afrikanske unions styrker i Somalia) og det somaliske militæret, men har kapasitet til å gjennomføre alvorlige terroraksjoner i hele landet.

Den somaliske regjeringens ambisiøse reformprogram gir resultater, og det er realistisk at Somalia normaliserer sitt forhold til de internasjonale finansieringsinstitusjonene i 2020. Vedvarende politiske kriser, særlig mellom føderalregjeringen og delstatene, forsinker imidlertid arbeidet med demokratiske reformer og reform av sikkerhetssektoren.

Norge er en sterk støttespiller for politisk stabilisering og styrking av nasjonale og regionale institusjoner, bl.a. gjennom støtten til gjennomføringen av regjeringens nye nasjonale rammeverk for forsoning. Norge har fokus på stabiliseringstiltak i de nylig frigjorte områdene tidligere kontrollert av Al Shabaab, blant annet gjennom jobbskapende tiltak, elektrifisering av lokale sykehus, oppføring av gatelys samt sportsaktiviteter for ungdom. Dette har bidratt til bedre tjenester i distriktene samt større sikkerhet og trygghet for sivilbefolkningen.