Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fortsatt en utfordring. Al-Shabaab er presset som følge av militæroffensiven fra Amisom (Den afrikanske unions styrker i Somalia) og det somaliske militæret, men har kapasitet til å gjennomføre alvorlige terroraksjoner, også i Mogadishu.

Den somaliske regjeringen har omfattende oppgaver og ambisiøse planer frem mot valg i 2016. Vedvarende politiske kriser har imidlertid forsinket arbeidet med styrking av offentlig sektor, konstitusjonsreform og føderaliseringsprosess.

Nasjonal forsoning er en av hovedprioriteringene for den nasjonale regjeringen. Norge har over lengre tid støttet opp om tiltak for å fremme nasjonal dialog og forsoning.

Norge er en sterk støttespiller for politisk stabilisering og styrking av nasjonale og regionale institusjoner. Norge støtter blant annet opp om sikkerhetsdepartementets arbeid med avradikalisering og reintegrering av tidligere militssoldater. Norge støtter også forsoningsarbeid på grasrotnivå i flere deler av landet, med vekt på å inkludere kvinner. Norge har hatt fokus på stabiliseringstiltak i de nylig frigjorte områdene tidligere kontrollert av Al Shabaab, blant annet gjennom oppføring av gatelys. Gatelysene har bidratt til større sikkerhet og trygghet for sivilbefolkningen. 

Til toppen