Nasjonal dialog og forsoning i Somalia

Den pågående politiske krisen viser hvor viktig det er å prioritere arbeidet med nasjonal forsoning. Dette har høy prioritet for Norge, som også legger vekt på at kvinner og marginaliserte grupper må inkluderes. Al Shabaab styrker seg på en rekke fronter og kan ikke bekjempes utelukkende med militære midler.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er fortsatt svært sårbar. Al-Shabaab har styrket seg de siste årene, har etablert et effektivt system for skatteinnkreving, infiltrert statlige institusjoner og har kapasitet til å gjennomføre alvorlige terroraksjoner i hele landet. Samtidig befinner landet seg i en politisk krise og er langt på overtid i gjennomføringen av parlaments- og presidentvalg. Politisk dialog og samarbeid på tvers av klaner og delstater er en forutsetning for å stanse Al Shabaabs framgang, uansett hvilken strategi man satser på.

Den politiske krisen, dersom den ikke blir løst, vil også føre til alvorlige tilbakeskritt for reformagendaen – økonomisk, politisk og sikkerhetsmessig. Det er avgjørende at legitime valg holdes, og at det etableres solide mekanismer for politisk dialog og samarbeid, inkludert mellom sentralregjeringen og delstatene.

Norge er en sterk støttespiller for politisk stabilisering og styrking av nasjonale og regionale institusjoner i Somalia, bl.a. gjennom støtten til det nasjonale rammeverket for forsoning. Norge har fokus på stabiliseringstiltak i frigjorte områder tidligere kontrollert av Al Shabaab, eksempelvis gjennom jobbskapende tiltak, elektrifisering og gatelys. Dette har bidratt til bedre tjenester i distriktene samt større sikkerhet og trygghet for sivilbefolkningen.

Det er også viktig å finne en løsning på spørsmålet om Somalilands status. Somaliland har siden 1991  krevd uavhengighet og har på mange områder fungert som en selvstendig stat, men uten internasjonal annerkjennelse.