Nasjonal forsoning på Sri Lanka

Invitert av Sri Lankas myndigheter og Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) var Norge fra 1999 til 2006 upartisk tilrettelegger for forhandlinger mellom partene i konflikten på Sri Lanka. Mandatet var å tilrettelegge for myndighetenes og LTTEs egen fredsprosess.

Med norsk hjelp inngikk partene en våpenhvileavtale i 2002, som åpnet for seks runder med fredsforhandlinger. Norge ledet den nordiske sivile observatørgruppen Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), som overvåket avtalen frem til den ble sagt opp av Sri Lankas regjering i 2008.

I løpet av 2006-2007 ble det tydelig at myndighetene og LTTE valgte krig fremfor en forhandlet løsning på konflikten. Norge gjorde det klart for partene at det ikke var rom for tilrettelegging av en fredsprosess uten deres vilje. I krigens siste fase drev Norge, sammen med FN og andre, et aktivt diplomati for å forsøke å begrense sivile lidelser og få partene til å overholde folkeretten.

I dag har ikke Norge noen særskilt tilretteleggerrolle i Sri Lanka. Sammen med det internasjonale samfunnet støtter Norge opp om FN resolusjon 46/1 om menneskerettigheter, overgangsrettferdighet og nasjonal forsoning.