Støtte til fredsprosessen i Mosambik

Mosambiks president Filipe Nyusi offentliggjorde 6. oktober 2018 prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering (DDR). Norge, sammen med åtte andre land, bidrar som del av prosessen med en ekspert i arbeidsgruppen for DDR.

Siden 1. mars 2017 har Norge vært del av kontaktgruppen for fredsprosessen i landet. Kontaktgruppen skal følge fredsprosessen mellom myndighetene og opposisjonspartiet Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), og bidra til å overvåke en eventuell fredsavtale.

Etter frigjøringen i 1975 var Mosambik herjet av en langvarig borgerkrig fra 1976 og frem til en fredsavtale mellom partene ble signert i Roma i 1992. Konflikten blusset så opp igjen i 2013, og forholdet mellom partene har siden vært spent.

I slutten av desember 2016 ble partene enige om en midlertidig våpenhvile og senere om en ramme for den videre fredsprosessen. To spørsmål står sentralt i prosessen: grad av desentralisering i landet og militære spørsmål som integrasjon av Renamos styrker. To ekspertgrupper er etablert for arbeidet med spørsmålene, og kontaktgruppen skal støtte opp om dette arbeidet.

Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Mosambik går tilbake til 1977 og feirer 40 år i år. Samarbeidet med Mosambik er omfattende, og inkluderer blant annet naturressursforvaltning og godt styresett. Norske erfaringer innenfor petroleumsforvaltning har vært relevante for Mosambik. Det er funnet like mye gass i Mosambik som er påvist i Norge de siste 50 årene. Norge vil bygge videre på det gode samarbeidet gjennom deltakelse i kontaktgruppen.

Kontaktgruppen ledes av Sveits, med USA som nestleder. Øvrige medlemmer er Norge, Storbritannia, EU, Kina og Botswana.

Til toppen