Fredsprosessen i Mosambik

Den 6. august 2019 ble det signert en endelig fredsavtale mellom regjeringen og Renamo (Resistência Nacional Moçambicana).

Avtalen er et resultat av fredsforhandlinger som har pågått siden desember 2016. Avtalen inneholder elementer som desentralisering og valgreform; avvæpning, demobilisering og reintegrering av Renamo-soldater (DDR), samt våpenhvileavtalen som ble signert 1. august.

Norge har vært medlem i den internasjonale kontaktgruppen for fredsprosessen siden mars 2017 og bidrar som del av prosessen med en norsk ekspert i arbeidsgruppen for DDR. Kontaktgruppen skal følge fredsprosessen mellom myndighetene og opposisjonspartiet Renamo og støtte opp under den nylig inngåtte fredsavtalen. Foruten Norge, består gruppen av Botswana, EU, Kina, Storbritannia, Sveits og USA.

Etter frigjøringen i 1975 var Mosambik herjet av en langvarig borgerkrig fra 1976 og frem til en fredsavtale mellom partene ble signert i Roma i 1992. Konflikten blusset så opp igjen i 2013, og forholdet mellom partene har siden vært spent. I slutten av desember 2016 ble partene enige om en midlertidig våpenhvile og senere om en ramme for den videre fredsprosessen. 1. august i år ble det signert en endelig våpenhvileavtale, og den 6. august en endelig fredsavtale - hvor våpenhvileavtalen inngår. 

Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Mosambik går tilbake til 1977. Samarbeidet med Mosambik er omfattende og inkluderer blant annet naturressursforvaltning og godt styresett. Norske erfaringer innenfor petroleumsforvaltning har vært relevante for Mosambik. Norge vil bygge videre på det gode samarbeidet gjennom deltakelse i kontaktgruppen.