Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges posisjoner i forberedelsene til konferanse mot rasisme

Norge ønsker at konferansen fokuserer på kampen mot rasisme og gjennomføringen av sluttdokumentet fra Durban 2001 og ikke innrettes mot nye initiativ.

Sterk og klar tekst mot rasisme
Norge ønsker en sterk og klar tekst mot rasisme. Norge arbeider i denne sammenheng for at revisjonskonferansen fokuserer på kampen mot rasisme og gjennomføringen av sluttdokumentet fra Durban 2001 og ikke innrettes mot nye initiativ.

Ærekrenking av religioner (defamation)
Enkelte land har tatt til orde for en tekst som fordømmer ærekrenking av religioner. Dette er et av de mest kontroversielle spørsmålene, og har preget mye av arbeidet med forberedelsene til revisjonskonferansen. Norsk holdning er veldig klar på dette punktet: Kun mennesker - og ikke religioner - har rettigheter etter menneskerettighetene. Norge kan derfor ikke akseptere noe språk om ærekrenking (defamation) av religioner i sluttdokumentet.  

Ytringsfrihet
Norge kan ikke akseptere språk som svekker ytringsfriheten slik den er fastlagt i den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter (ICCPR) artikkel 19 og 20. Denne konvensjonen har mer enn 155 tilsluttede stater, og er fulgt opp av regionale menneskerettighetsinstrumenter. For Norge er ytringsfriheten en av de mest sentrale menneskerettighetene. Uten den, kan vi ikke avdekke menneskerettighetsbrudd. Samtidig er det viktig å huske på at ytringsfrihet har iboende skranker. 

Medias rolle
Norge ønsker en tekst om medias rolle i forhold til rasisme som er like balansert som Durban-erklæringen fra 2001, som anerkjenner medias positive rolle men samtidig uttrykker bekymring for den negative rolle media kan ha i forhold til rasisme. 

Midtøsten 
Norge har i lang tid arbeidet målrettet i forhandlingene for å få ut alle henvisninger til Midtøsten-konflikten i sluttdokument. Vi ønsker ikke en tekst som går utover den nøye fremforhandlede teksten fra 2001. Generelt ønsker vi en tekst som er allment gyldig over hele verden, og som ikke fremhever en geografisk begrenset konflikt eller problemstilling.

Til toppen