Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hvordan påvirkes Norge av en verden i rask omskiftning? Hvilke konsekvenser bør dette få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dette ser prosjektet «Veivalg» nærmere på. Bli med på debatten! #Veivalg

Utenriksminister Børge Brende møtte en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo da han innledet til diskusjon om Norges framtidige utenriks- og sikkerhetspolitikk. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

Fredag 31. mars kl. 12.00-13.15

Lansering: Sikkerhets-politiske veivalg for Norge

Oppdatert 27. mars: Lanseringen av Veivalg-meldingen er utsatt på grunn av ny dato for Natos utenriksmøte. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt.

Artikkel i VG, 3. januar 2017:

Stø kurs i en urolig verden

- Nyhetene preges av terror, brutal krigføring, uløste konflikter og usikkerhet om grunnlaget for den globale orden. Men det er ikke grunnlag for den svartmalingen og avmakten som nyhetsbildet noen ganger kan gi inntrykk av. Vi skulle gjerne gått inn i det nye året med samarbeid og fred som utenrikspolitisk klangbunn, skriver utenriksminister Børge Brende.

Ny stortingsmelding:

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene.

Aktuelt nå

Christian Michelsen-forelesningen

-I denne forelesningen vil jeg argumentere for hvorfor globaliseringen kommer til å fortsette. Og vi må arbeide for inkluderende globalisering. Slik jeg leser det må vi skille mellom stort og smått: Globalisering er den store trenden og kommer til å være det. Det store hjulet. Menneskehetens utvikling, sa statsministeren innledningsvis i Christian Michelsen-forelesningen 17. mars.

Kvalvika, Troms. Foto:

Open Arctic: Veivalg i Tromsø

Veivalg-debatten fortsetter, og 24. januar diskuterer utenriksminister Børge Brende utenriks- og sikkerhetspolitikk på Verdensteateret i Tromsø. Arrangementet kan følges direkte på nett-tv.

Veivalg i Bergen

Utenriksminister Børge Brende deltar onsdag 23. november i en debatt på Universitetet i Bergen om norsk sikkerhetspolitikk. Innlegg og debatten kan følges direkte på nett-tv.